Elhangzott: Budapesten a Melange Galériában 2010. 04. 27-én. LÉLEK-TÁJAKON Tisztelt Megnyitó közönség!               „A   fáknak   az   a   része,   amelyik   az   árnyékból   kiemelkedik,   egészen   egyszínű,   és   ahol   a   fák   vagy   az   ágak   vastagabbak,   ott   sötétebb,   mert   a   levegő ott kevésbé érvényesül. De,    ahol    az    ágak    kiemelkednek    a    többi    ág    közül,    ott    a    fényes    részek    világosabbak,    a    levelek    pedig    ragyogóbbnak    tűnnek,    mert    a    nap megvilágítja őket.” Leonardo   da   Vinci   tarttatójában,   akkurátusan   és   hosszasan   taglalja,   hogy   a   piktornak,   -   ha   szakszerűen   akar   eljárni   –   mi   mindenre   kell   figyelnie egy táj megfestése kapcsán. Ha   ezen   a   nyomvonalon   maradnánk,   valószínűleg   hatalmas   kerülővel   jutnánk   közel   Henn   László   festészetéhez,   ill.   az   itt   kiállított   „Lélek- tájakhoz”. Találó   a   címadás,   hiszen,   bizonyos   orientáló   hatást   gyakorolva   a   nézőre,   a   tájjal   kapcsolatos   festészeti   ismereteinket   szelektálja,   és   megfelelő irányba ösztökéli. A   lélektani   kutatás   növekvő   bizonyossággal   és   világossággal   mutatja   ki,   hogy   a   lelki   folyamatainknak   csak   a   felszíne   jelenik   meg   a   reflexió fényében, alatta hömpölyögnek a tudattalan élet árjai. Lelkünk alapvonása az, hogy úgy szólván teljes életünket végig kísérik a konfliktusok. Ennek, a kisebb, nagyobb konfliktusokkal és folyamatos feszültséggel teljes lét egyik fontos menekülési iránya a tudomány, és a művészet. A művészeten belül igazából, a formát teremtő igyekezetnek, és vágynak a titkai izgatnak minket, amik testet öltenek egy műtárgyban. Henn   László   munkái   elvezetnek   bennünket   egy   különös   kódrendszeren   keresztül   abba   a   világba,   amelyben   tetten   érhetők   azok   a   valóság töredékek, amik a „lélek tájakon” álomszerű hangzásokkal feldúsítva megfogalmazódnak. Teremtet, megjelölt helyek poézise árad ezekből a földoxid koloritú képekből. Utazásra   késztető,   halk   rezgéseket   érzékel   a   befogadó,   és   elragadja   egy   fészkelődő   vágy,   hogy   felülemelkedve   e   sosem   volt,   -   de   mégis   oly ismerős tájon, bebarangolja. Titkokat sejtünk, szellemi önállóságot, a festészet eszköztárával létrehozott és megőrzött függetlenséget. „Mert ami lélek volt a holt napokban Illata él, és dallama zokog, Örök csak egy: mit lelkünk álmodott.” Juhász Gyula versében a lélek örökké él.   „Célom   az,   hogy   festői   és   plasztikai   eszközökkel   (olyan)   absztrakt   műveket   alkossak,   amelyek,   mint   művészi   lények   élik   önálló   életüket,   s   tiszta lelki érzetet váltanak ki. Túlnyomórészt   olyan   kompozíciókon   dolgozom,   amelyekben   az   ember   a   kiindulópont.   Az   ember,   a   maga   lelki   vibrációjában,   testetlenül,   mint kontaktus   az   érzet   számára.   Az   érzet   meghatározza   a   művet,   amelynek   ritmikus   kisugárzásai   a   belső   vibráció   magvából   indulnak   ki”.   1919-ből való idézet, Mattis–Teutsch János brassói kiállításának előszava. E    két    idézett    alkotó    szellemi    társként    –    a    költészet,    a    fogalmiság    irányából    támogatólag    –    mellé    szegül    alkotónknak,    hogy    törekvését, reményeink szerint, siker koronázza. Henn   László   festészete   makacs   etikai   megalapozottsága,   tiszta   hangzású   értékek   felmutatására   predesztinálják,   oly   módon,   hogy   mindezek   egy magán mitológia keretein belül realizálódnak. Archaikus, emblematikus, felfűzött formák festői, épített rendszere, az a képi világ, amit a festő elénk tár. Fogadjuk szeretettel!                                                                                                                                             Nagy Gábor Munkácsy-díjas festőművész  
© 2018 - Henn László András
© Copyright: Az oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalon található írások, képek másolása, utánközlése csak a szerző írásbeli engedélyével lehetséges.
© Copyright: Az oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldalon található írások, képek másolása, utánközlése csak az oldaltulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.